Vysielač Suchá Hora-Skalka

No dobre, dobre! Tak toto sme nerobili my!  :-)

Oceľová trubicová konštrukcia stožiara je vysoká 312 m