STA-Ikusi

Riešenia pre hotely,penziony a zariadenia , ktoré vyžadujú pripojenie väčšieho počtu TV.

STA

Modulátory

Domové zosilovače

Zosilovače