Satelity

Satelity

Ako si vybrať:

Ak riešite príjem digitálnej televízie pre váš byt, dom, chatu alebo chalupu, môže byť v dnešnej dobe ťažké zorientovať sa vo všetkých možnostiach a zvoliť si tu najvhodnejšiu. Analógový príjem TV programov bude ukončený max v roku 2012. Existuje niekoľko možností, ako prijímať digitálnu televíziu. Optimálnym riešením je Satelitná digitálna televízia alebo digitálna anténa pre prijem digitálnej DVB-T televízie

 

DVB-T príjem

Hlavné prednosti

  • najnižšie vstupné náklady
  • mobilný príjem, napr. v aute alebo vo vlaku
  • podpora širokouhlého formátu 16:9
  • digitálna kvalita prenášaného zvuku
  • podpora technológie EPG – elektronický programový sprievodca zobrazujúci informácie o vysielaných programoch a televízny program na ďalšie dni
  • rôzne doplňujúce funkcie ako napríklad služba aktualizácie softvéru prijímača

Chcem prijímať digitálne vysielanie DVB-T

Pokiaľ ste sa rozhodli pre digitálny príjem televíznych staníc prostredníctvom bežnej antény (terestriálny digitálny príjem DVB-T), potrebujete:

DVB-T prijímač (používajte odporúčané prijímače) alebo televízor so vstavaným DVB-T dekodérom a vonkajšiu alebo vnútornú anténu (vertikálna polarizácia)

Inštalácia a nastavenie DVB-T zariadenia

K bezchybnému príjmu všetkých televíznych staníc je dôležité nastavenie antény a DVB-T prijímača. Pre optimálne nastavenie odporúčame využiť služby špecializovaných firiem.

Pre príjem televíznych staníc v digitálnej kvalite je dôležité okrem nastavenia antény aj prvotné nastavenie DVB-T prijímača. Pri prvom spustení DVB-T prijímača je potrebné vyhľadať a uložiť TV stanice. Takmer všetky DVB-T prijímače umožňujú automatické vyhľadanie s možnosťou uloženia všetkých dostupných televíznych a rozhlasových staníc. Jednoduchým jednorázovým úkonom bude DVB-T prijímač pripravený ku každodennému použitiu.

V prípade použitia externého DVB-T prijímača, je prepojenie DVB-T prijímača s televízorom riešené SCART káblom. Pokiaľ Váš (starší) televízor nemá video vstup (SCART), ale len okrúhly anténny konektor, musíte použiť DVB-T prijímač s tzv. modulátorom (UHF výstup)

Užitočné rady – všeobecne

V prípade nekvalitného signálu natočte anténu iným smerom, signál môže byť vysielaný z iného vysielača, než kam máte nasmerovanú anténu, alebo použite aktívnu anténu

Keď je kvalita príjmu DVB-T kolísavá, obvykle ide o vysoký zisk anténneho predzosilňovača a vznik intermodulácií, ktoré spätne ovplyvňujú príjem signálu digitálneho vysielania a divákovi sa javia ako výpadky príjmu, rozpadávanie obrazu až po nemožnosť vôbec zachytiť digitálny signál.

 

Satelitný príjem

Hlavné prednosti

  • Slovenské, české a stovky zahraničných televíznych programov a rozhlasových staníc  bez poplatkov .
  • Kedykoľvek si môžete objednať ďalšie hodnotné programy rôznych žánrov a to na ľubovoľný počet mesiacov podľa vašej voľby bez zvláštnej zmluvy a záväzkov
  • Vysielanie v špičkovej kvalite a tiež najviac programov vo vysokom rozlíšení HDTV
  • Všetky programy sú dostupné kdekoľvek v Slovenskej republike.

DIGITÁLNY SATELITNÝ SYSTÉM

1. Úvod

V súčasnosti je jednou z možností sledovania televízneho aj rádiového vysielania príjem pomocou satelitnej antény (tiež „parabola” alebo „satelit”). Satelitné vysielanie pochádza z geostacionárnych družíc (pohybujú sa zároveň s otáčaním Zeme a „visia” stále na rovnakom mieste), ktoré sa nachádzajú vo výške 36.000 km a sú rozmiestnené nad rovníkom. Z tohoto dôvodu musia byť parabolické antény („satelity”) určené na príjem satelitných TV a rádio staníc nasmerované (z hľadiska geografickej polohy Slovenska) na južnú časť oblohy, v praxi približne tam, kde vidíme slnko o 12:00 h. (SEČ), pod uhlom 33° (a menej).

V našich podmienkach sú najzaujímavejšie družice:

* 19,2°E Astra 1 –cca. 280 voľných (prevažne nemeckých)

* 23,5°E Astra 3A – Skylink,CSlink

* 13,0°E Hot Bird – viac ako 600 voľných kanálov z celej Európy

* 0,8°W Intelsat 10-02, Thor 5 – UPC Direct(Free Sat),Digi TV

Podrobný rozpis družíc a kanálov nájdete na www.parabola.cz alebo www.lyngsat.com.

 

2. Popis

Satelitný systém ako celok môžeme pomyselne rozdeliť na 2 hlavné časti:

* Vonkajšia satelitná jednotka

* Vnútorná jednotka

Vonkajšiu a vnútornú jednotky vyberáme na základe výberu požadovaných programov.

Vonkajšia satelitná jednotka

Typ A)

Najjednoduchšia jednotka obsahuje parabolickú anténu a nízkošumový konvertor (LNB). Parabola je nasmerovaná na požadovanú družicu, výstupný signál z konvertora je privedený cez koaxiálny kábel do satelitného prijímača. Veľkosť paraboly je daná intenzitou vysielania danej družice. V našich podmienkach pre tie najbežnejšie družice sú vhodné paraboly od priemeru 60cm (Vonkajšia jednotka Fe-60). V praxi vplývajú na kvalitu príjmu signálu aj poveternostné vplyvy ako husté mraky, sneh a dážď, ktoré prirodzene bránia prestupu signálu. Tieto vplyvy môžeme čiastočne eliminovať použitím presnej paraboly s väčším priemerom a kvalitnejším LNB (Vonkajšia jednotka Gibertini 85). Takáto jednotka umožňuje prijímať programy iba z jednej družice (pevná pozícia).

Kvalita LNB je najčastejšie posudzovaná podľa jeho šumového čísla (čím nižšie, tým kvalitnejšie). V súčasnosti sa používajú LNB s hodnotami 0,2 – 0,3 dB. Použitý koaxiálny kábel musí byť určený na prenos frekvencií 950-2150 MHz s impedanciou 75 Ohm. Jeho dĺžka pri bežnom priemere 6,8 mm by nemala presiahnuť cca. 60m, potom je treba zaradiť do cesty linkový zosilňovač.