Slovník pojmov

STB (Set Top Box)

Označenie digitálneho satelitného prijímača.

MPEG-2

Digitálny formát. Najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s.

HDTV (High Definition Television)

Je to zadefinovaný budúci systém televízie a počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú dnes u klasickej televízie.

FTA (Free To Air)

Označenie pre nekódované vysielanie.

CAS (Conditional Access System)

Systém podmieneného prístupu. Je to označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti.

CAM (Conditional Access Module)

Dekódovací modul systému podmieneného prístupu.

CI (Common interface)

Rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače dostupné na trhu buď toto rozhranie vôbec nemajú (FTA prijímače), prípadne majú 1 CI slot alebo 2 CI sloty. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc.

OSD (On Screen Display)

Menu na obrazovke. Pri komunikácii s digitálnym prijímačom sa používa ako rozhranie medzi užívateľom a prijímačom menu na obrazovke. K dispozícii je niekoľko jazykov medzi ktorými sa čoraz častejšie objavuje aj čeština alebo slovenčina. Štandardne majú všetky prijímače k dispozícii minimálne angličtinu a nemčinu.

EPG (Electronic Program Guide)

Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch. Väčšina tv staníc ponúka prostredníctvom EPG televízny program svojej stanice na niekoľko dní dopredu. Užívateľ si môže vybraný program označiť a prijímač mu ho tesne pred jeho vysielaním pripomenie, či rovno naň prepne (v závislosti od nastavenia tejto funkcie).

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

Signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat, ktorý sa používa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu motorického DiSeqC natáčania paraboly.

USALS

Tento údaj pri digitálnom prijímači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorom reagujúcim na povel Goto X stačí v prijímači zadať iba zemepisnú polohu miesta príjmu. To značne zjednodušuje inštaláciu a nastavenie natáčacieho zariadenia.

RS-232

Sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za účelom nahrania nového softvéru, alebo úpravy settingu.

USB

Univerzálne sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za rovnakým účelom než RS-232 len na vyššej rýchlosti. Naviac cez toto rozhranie je možné pri niektorých modeloch prijímačov prenášať aj dáta z HDD do počítača.

OTA

Over the air software update. Znamená upgrade softvéru cez satelit.