Nastavenie paraboly

So správnym nastavením a natočením paraboly Vám pomôže aj táto šikovná webaplikácia. Stačí vybrať na ktorú družicu chcete parabolu nasmerovať a zadať Vašu adresu. O správne vypočítanie všetkých uhlov a tiež grafické zobrazenie sa postará táto utilitka. V našich podmienkach sú najzaujímavejšie družice:

 • 23,5°E Astra 3A – Skylink, CSlink
 • 0,8°W Intelsat 10-02, Thor 5 – UPC Direct(Free Sat), Digi TV
 • 19,2°E Astra 1 –cca. 280 voľných (prevažne nemeckých)
 • 13,0°E Hot Bird – viac ako 600 voľných kanálov z celej Európy
POSTUP:
 1. V roletke vyberte jeden zo satelitov (je uvedená pozícia satelitu a jeho meno)
 2. Do formulárového okienka napíšte svoju adresu vo formáte “ulica, mesto” a stisknite klávesu Enter
 3. Dolaďte pozíciu paraboly posúvaním šípky s vyobrazením paraboly
 4. Pod mapou nájdete údaje dôležité pre správne nastavenie paraboly

 • Elevácia (výška) - výškové nastavenie paraboly. Každá parabola má ociachovaný držiak so stupnicou v stupňoch pre správne nastavenie.
 • Azimut (azimut) - natočenie v smere sever – juh, klasický azimut podľa kompasu
 • LNB skew (polarizačný uhol) - sklon polarizačnej roviny, natočenie LNB v držiaku. Ak stojíš pred parabolou, v smere hodinových ručiek sa nastavuju záporná rotácia, a v protismere hodinových ručičiek sa nastavuje kladná rotácia.