Merací prístroj ROVER

Používame špičkový merací prístroj  ROVER ATOM LIGHT PLUS STC

 

 

Funkcie:

 • Kombinovaný analyzér 4 – 2250 MHz pre SAT QPSK + 8PSK, TV COFDM, rozšírené káblové QAM signály a GSM pásma
 • RCA video vstup pre kontrolu a nastavenie externých zdrojov (kamery, DVB prijímače)
 • Detekuje a analyzuje programy vo vysokom rozlíšení DVB-S2 MPEG4 HD
 • Exkluzívna funkcia ROVER Autodiscovery: automaticky rozozná a vyberie analógové a digitálne TV COFDM signály v režime merania aj spektra
 • Automatická analýza kvality nájdeného signálu: FAIL-MARG-PASS (Zlyhal-Slabý-Dobrý)
 • Všetky merania, zoznamy programov, A/V PID, nastavenia a obraz na jednej obrazovke
 • Auto memory, Manual memory a Data Logger až pre 99 meraní
 • Navigácia všetkými svetovými satelitmi a transpondérmi uloženými v pamäti a vo všetkých svetových štandardných TV plánoch
 • Asistované zameriavanie satelitnej paraboly s meraním Dual LNB a funkciou Sat Finder
 • Všetky DiSEqC príkazy vrátane SCR (unicable) s automatickým hľadaním
 • Konštelačný diagram
 • Meranie MER, aBER, bBER, EVM, Noise Margin a Level/Power
 • Spektrálna analýza s rýchlym SAT spektrom a pamäťou špičiek