PRELADENIE PROGRAMOV

PRELADENIE PROGRAMOV

Vážení užívatelia satelitnej televízie Skylink,

venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledujúcim riadkom, v ktorých sa venujeme nutnosti preladenia niektorých satelitných programov Skylink.

Dôvody preladenia
Satelitné vysielanie sa neustále vyvíja. Pribúdajú nové programy, rozširuje sa ponuka HDTV, končia zmluvné vzťahy so satelitnými spoločnosťami atď. Pokiaľ chce satelitná platforma držať krok s týmto vývojom, musí čas od času urobiť významnejšiu zmenu vysielacích parametrov. S každou zmenou býva spojená potreba prelaďovania satelitného prijímača. Aby sme počet prelaďovaní minimalizovali, spojili sme niekoľko potrebných zmien do jedného časového okamihu.

Preladenie programov Skylink
Preladenie programov Cslink